Affirmations positives 3 : abondance ! Claude VAN WYMEERSCH

affirmations-positives-3-abondance-claude-van-wymeersch-eft-spirituel

[youtube_sc url= »https://www.youtube.com/watch?v=Jxu18d6JzJc »]

Défi 21 JOURS : Abondance, Argent, Richesse, AFFIRMATIONS POSITIVES, TAPPING ! Flore Power

defi-21-jours-abondance-argent-richesse-affirmations-positives-tapping-flore-power[youtube_sc url= »https://www.youtube.com/watch?v=jVfpVPjbF78″]

EFT : Affirmations positives abondance et argent – Caroline Dubois

afformations-positives-abondance-et-argent-eft-caroline-dubois

[youtube_sc url= »https://www.youtube.com/watch?v=z-eRMmrCBCU »]